Учители

Учители

1.Юксел Хасан-Директор.
2.Лалка Чалъкова-Начална учителка.
3.Севдалина Игнатова Йорданова-Начална учителка.
4.
Севдалина Бойкова Емурла-Учителка по Български език и Литература.
5.Айгюл Сабри Емин-Учителка по История,География и Музика.
6.Ферище Сали Ибрахим-Начална учителка и Учител по Химия ООС.
7.Нагихан Ахмед Мехмед-Начална учителка в ДЦО.
8.Веса Динкова Анева-Начална учителка.
9.Хафизе Ариф Хасан-Прогимназиален учител по Математика.
10.Селчук Сунай Сали-Прогимназиален учител в ДЦО.
11.Шенай Юсеин Осман-Учителка по Английски език.

12.Селминаз Неждет Хасан-Прогимназиален учител в ДЦО.