ПЪТЯТ НА ПЪРВОКЛАСНИКА.

ПЪТЯТ НА ПЪРВОКЛАСНИКА.

ПЪТЯТ НА ПЪРВОКЛАСНИКА.

ПЪТЯТ НА ПЪРВОКЛАСНИКА.
МОЯТ БЕЗОПАСЕН ПЪТ ДО УЧИЛИЩЕ

В началото на учебната година  15.09.2023 година в  ОУ „Христо Смирненски” първокласниците и класният им ръководител Ферище Сали обсъдиха безопасното поведение на пешеходците на пътя.
Поетапно, на малки групи, родителите на учениците участваха в изработването на карта на пътя, като очертаха и обясниха най – краткия и безопасен път на придвижване на децата - от домовете им до училището и обратно.