Грамоти за отлично представяне в "Коледно математическото състезание".

Грамоти за отлично представяне в "Коледно математическото състезание".

Грамоти за отлично представяне в "Коледно математическото състезание".

На 10.12.2023 г. проведе се  „Коледно математическото състезание“, чиито организатори са  Съюза на математици в България – секция Кърджали. В него участваха ученици от I до VIII клас от цялата страна. Възпитаниците на ОУ " Христо Смирненски" с.Фотиново представиха се много добре и получиха грамоти.

Ученикът  от 5 клас Сонер Селяхтин Хасан е на трето място и беше награден на 11.01.2024г. ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“, гр. Кърджали.