Нов координационен механизъм за борба срещу разпространението на наркотици.

Нов координационен механизъм за борба срещу разпространението на наркотици.

Нов координационен механизъм за борба срещу разпространението на наркотици.

      Нов координационен механизъм за борба срещу разпространението на наркотици е създадена в ОУ " Христо Смирненски " с. Фотиново.

    Целната на механизма е да предотврати разпродтранението и употребата на наркотични вещества в училището и реакциите на педагогическия  и на непедагогическия персонал в случаи на разпространение или употреба на наркотични вещества в територията на ОУ " Христо Смирненски "с. Фотиново.