• ОУ "Христо Смирненски" село Фотиново
    ДОБРЕ ДОШЛИ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" С.ФОТИНОВО,ОБЩ.КИРКОВО
Добре дошли в нашия сайт! ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” с. ФОТИНОВО, общ. КИРКОВО,обл. КЪРДЖАЛИ

Добре дошли в нашия сайт! ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” с. ФОТИНОВО, общ. КИРКОВО,обл. КЪРДЖАЛИ

 
ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
 

КРАТКА ИСТОРИЯ
 
Училището има дългогодишна и богата история, градени в продължение на девет десетилетия. За първи път широко  отваря  вратите си  през далечната  1921/1922  учебна година. Помещава се в сградата на религиозното настоятелство.По-късно за нуждите на обучението е била построена нова сграда. В нея учениците се обучават от 1923/1924 г. За нарасналите нужди на училището през 1933/1934 година е построена нова сграда.
До  Девети септември 1944 г. обучението е било изцяло под влиянието на религията. През 1953 г. по инициатива на Министър Демирянев е построена нова училищна сграда, в която се помещава единственият в страната Дом за деца и юноши  до преместването му  през  1961/1962 г. в гр. Ардино  и оттам  в Студен кладенец- Кърджали. През 1976 г. в училището е въведено кабинетно обучение по математика, физика, химия, биология и трудово обучение.
Отначало съществува като училище за сираци. След това се преобразува като прогимназия, която събира ученици от няколко начални училища от район Фотиново.  
Новата  сграда е открита на 31.10.1998 година.
В момента училището функционира като  основно и средищно.
 През годините много от неговите  възпитаници са станали педагози, инженери, лекари и други, които днес се реализират успешно, както в страната , така и в чужбина.
Духовните постижения и нравствените богатства, унаследени от миналото са основата,  днес училището да има този  престижен лик на значим образователен център, който дава своя принос за образователно-културното развитие на поколенията, както в район Фотиново, така и в Община Кирково.
През последните години много  ученици от основно училище Фотиново, участват и се класират на призови  места  в областни и национални нива на проведени конкурси, творчески изяви, олимпиади и състезания.

Галерия