ЗАПОВЕД И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОРЕС ОТ 23.11.2021 г. до 03.12.2021 г.

ЗАПОВЕД И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОРЕС  ОТ 23.11.2021 г. до 03.12.2021 г.

ЗАПОВЕД И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОРЕС ОТ 23.11.2021 г. до 03.12.2021 г.

22.11.2021 г.